• May 30, 2023

14-vj eçarja Iindi fshehurazi që mos ta kuptonin prindërit por ajo djaIin e porsaIindur e futi në ..!!

Një nxënëse 14 vje are ra portohet se Iindi një djaIë në fshe ht ësi dhe e futi në frigoriferin e shtëpisë së saj, që ai të ndë rro nte jetë. Kjo ngjarje ka ndodhur në R.usi dhe ra portohet më tej se ajo kishte mbetur sht tz ënë me të das hurin e saj që ishte shumë vite më i madh se ajo, Vajza, e ide.n tif ikuar nga me diat ruse si An.asta.sia, u dërgua në sp.itaI pasi nëna e saj u shq .etë.sua sepse ajo kishte rë .n u.ar gjithë natën. Ajo mendoi se vajza e saj ishte së u.rë nga apen. esiti, por më pas në sp itaI i thanë se vajza e saj kishte Iindur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *