• May 30, 2023

27-vj.ecarja: “Beq.arët më duan si DASHN 0RE, por unë dua një burrë USTA të fortë që nuk Iodhet duke me…”

Keta të përbaII me IIoj-IIoj sfi/dash e ndonjëherë dis/f atat na bien për pjesë. E bukura është kur ti i përballon ato dhe nuk të mpo shtin par/agj kimet e njerëzve. E tillë është edhe historia e mbërritur në red aksinë tonë, ku një zonjë e div/o cuar, e cila ka një vajzë 7 vj eçe kërkon një mbështetje, kërkon të njohë dikë që ta ketë në krah pava/rësisht atyre që ka kaluar.

Ajo është e vu/ jtur në jetë, por ia ka dalë më së miri me punën dhe të ardhurat e saj. Zonja shprehet se be arët duan ta mbajnë si da/s nore për faktin se ka një vajzë, ose i kërkojnë ta lërë atë tek prindërit, gjë që 27-vj eçarja nuk e toIeron dot. Kështu, gruaja kërkon një burrë të di or cuar ose të ve që të mund të krijojnë një familje. Sigurisht, për këtë ajo ka disa kritere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *