• May 30, 2023

Askush nuk mund t’ia gjej emrin kësaj kafshe, ju e gjeni dot…?

Ёshtë renditur si shq etësimi më i vogël nga I UCN për shk ak të shpërndarjes së saj të gjerë, popullsisë së saj e madhe dhe pranisë së saj në një numër zonash të mbrojtura. Ёshtë sipërfaqësisht i ngjashëm me zardafin, por ndryshon nga ajo për nga madhësia e saj më e vogël dhe preferencat e habitatit.Ndërsa kunadhja është një kafshë e pyjeve, zardafi është një specie më e përgjithshme dhe e adaptueshme, që ndodhet në një numër vendbanimesh të hapura dhe pyjore. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE

Paraardhësi i saj më i mundshëm është Martes vetus , i cili gjithashtu jetonte në pyje. Fosilet e hershme të M. vetus u gjetën në depozitat e akullnajës W;ürm në Li;ban dhe Iz;rael. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *