• May 30, 2023

Mami 46-vj eçe: Më vjen tu. rp prej moshës por kam nevoj për një djaIë të ri te fuq. ishem që të më…., Ja nu mri +4179…

Gruaja 46-vj eçare: Më vjen tu. rp prej moshës por kam nevoj për një djaIë të ri te fuq. ishem që të më…., Ja nu mri +4179… Ne faqen ton ka ardhur nje mezash, nje kerkes qe ne duhet ta shpe rndajm, eshte nje grua 46 vj ecare e cila ka nje haIIe, i vjen pak tu/ rp por nuk mund te duron dhe ka vendosur qe te kerkoj nje djale te ri, qe tia mb/ush nevojat per/sonaIe e ne vecanti ato ne sht/r ate..…

Gruaja 46-vj eçare: Më vjen tu. rp prej moshës por kam nevoj për një djaIë të ri te fuq. ishem që të më…., Ja nu mri +4179… Ne faqen ton ka ardhur nje mezash, nje kerkes qe ne duhet ta shpe rndajm, eshte nje grua 46 vj ecare e cila ka nje haIIe, i vjen pak tu/ rp por nuk mund te duron dhe ka vendosur qe te kerkoj nje djale te ri, qe tia mb/ush nevojat per/sonaIe e ne vecanti ato ne sht/r ate..…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *