• June 6, 2023

Gabimi Trashanik I Imi Eshte Se E Iash Vjehrrin Te Me

Punoj si sekretareshë, ne mënyre që te bëj një ndihmesë financiare, derisa Luii studion dhe punon ne gjysmë orari. Ai është i zënë me punë, ligjërata dhe studime, prandaj nuk ka kohë te mjaftueshme për ta bere ate punë. HAP REK LAMEN ME POSHTE Per Iajmin e PIote. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN DHE HAPE LAJMIN

Ne te vërtetë, ne kemi bërë shumë me tepër das huri para mart esës, se sa që tani e bëjmë këtë prej se u mar tuam. Po jua rrëfej këtë ne menyre që ju ta paramendoni pamjen lidhur me atë se si jam ndier e lën duar kur une qëndroja me orë te tëra vetëm me babain shumë tërheqës te Luiit. 

LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN DHE MERR KON.TAKTlN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *