• June 9, 2023

Baba Shehe, unë jam Zoti dhe do ju dërgoj në Xhenet!! Ja çfarë ndodhi në Teqen e tij!

Baba Shehe na thoshte që unë jam Zoti dhe do ju dërgoj ne Xhenet. Ja çfarë na bënte ne Teqen e tij !
Kojshia Show me Moderator Sadri Imeri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *