• June 10, 2023

Sulme të pabesueshme te kafsheve të egra të kapura nga kamera, një pjesë e re e betejave të rralla..VIDEO

Një pjesë e re e betejave të rralla dhe betejave të kafshëve të kapur në kamera, të cilat ju nuk e keni parë ende! Këtu do te shihni betejat e nje leopardi,ariu dhe disa beteja zogjesh..

 

\

Një pjesë e re e betejave të rralla dhe betejave të kafshëve të kapur në kamera, të cilat ju nuk e keni parë ende! Këtu do te shihni betejat e nje leopardi,ariu dhe disa beteja zogjesh..

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *