• June 15, 2023

SI është e mundur kjo në 2023? Shkretëtirat bëhen lumenj???

Lajme për fatkeqësitë natyrore çdo ditë. Fatkeqësi 1-4 janar. Lajme të drejtpërdrejta për motin e keq. Dhimbja e tokës do ta pastrojë planetin nga njerëzimi. Në botë në një ditë për natyrën e rëndë. Katastrofat janë këtu dhe tani. Ngrohja globale nuk është larg.

 

 

Lajme për fatkeqësitë natyrore çdo ditë. Fatkeqësi 1-4 janar. Lajme të drejtpërdrejta për motin e keq. Dhimbja e tokës do ta pastrojë planetin nga njerëzimi. Në botë në një ditë për natyrën e rëndë. Katastrofat janë këtu dhe tani. Ngrohja globale nuk është larg.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *