• June 18, 2023

Podujeva me shërbime mjekësore në shtëpi të pacientëve që s’kanë përkujdesje nga familja

Kjo shifër përbën edhe mesataren e telefonatave në qendrën e thirrjeve në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Podujevë. Të gjitha këto kërkesa lidhen me shërbimet mjekësore shtëpiake për pacientët të cilët nuk kanë përkujdesje familjare.

 

 

 

Me të pranuar telefonatën për ndihmë, stafi intervenon shpejt.

Kjo shifër përbën edhe mesataren e telefonatave në qendrën e thirrjeve në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Podujevë.

Të gjitha këto kërkesa lidhen me shërbimet mjekësore shtëpiake për pacientët të cilët nuk kanë përkujdesje familjare.

Me të pranuar telefonatën për ndihmë, stafi intervenon shpejt.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *