• June 19, 2023

A lejohet prerja e flokëve në këtë mënyrë (formë) qe shumica nuk e din..?

Nga Ibni Umeri r. anhuma transmetohet se ka thënë: “I Dërgu-ari i All-llahut sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem, e ka ndaluar mbajtjen e xhufkës (një xhufkë flokë në majë të kokës, ose para, ose pas kokës, kurse pjesa tjetër të rruhet).”
(Muttefekun alejhi) VIDEO

 

 

 

Nga Ibni Umeri r. anhuma transmetohet se ka thënë:
“I Dërgu-ari i All-llahut sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem, e ka ndaluar mbajtjen e xhufkës (një xhufkë flokë në majë të kokës, ose para, ose pas kokës, kurse pjesa tjetër të rruhet).”
(Muttefekun alejhi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *